Thông tư 45/2019/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 45/2019/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 45/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 45/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 19/07/2019 Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 45/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Kinh phí thực hiện
 • Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước
 • Điều 4. Nguyên tắc huy động các nguồn tài chính
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Nội dung và mức chi để tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
 • Điều 6. Nội dung và mức chi để phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp ...
 • Điều 7. Nội dung và mức chi để phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi ...
 • Điều 8. Nội dung và mức chi đối với hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
 • Điều 9. Nội dung và mức chi đối với hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp
 • Điều 10. Nội dung và mức chi hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
 • Điều 11. Nội dung và mức chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Đề án 844
 • Điều 12. Lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước ...
 • Điều 13. Công tác kiểm tra tài chính thực hiện Đề án 844
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • Điều 15. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 45/2019/TT-BTC để xử lý: