Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định Số hiệu: 25/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng Ngày ban hành: 27/06/2019 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ QUY ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2019 và thay thế Quyết định số 29/2016/QĐ ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ ...
 • QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc lập, thẩm định, phê duyệt quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG
 • Điều 4. Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng
 • Điều 5. Trình tự tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng
 • Điều 6. Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng
 • Điều 7. Thẩm quyền thẩm định nhiệm vụ, dự toán chi phí và đồ án quy hoạch xây dựng
 • Chương III QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG
 • Điều 8. Lập kế hoạch thực hiện quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng (đối với quy hoạch chung ...
 • Điều 9. Lưu trữ hồ sơ và cung cấp thông tin đồ án quy hoạch xây dựng
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 11. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 25/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật