Quyết định 41/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 41/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Số hiệu: 41/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Thiên Định Ngày ban hành: 22/07/2019 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019; thay thế Quyết định số 13/2017/QĐ ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Nội vụ, Y tế, Nông nghiệp ...
 • QUY ĐỊNH QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Điều 3. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
 • Điều 4. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận
 • Điều 5. Quy trình đánh giá, cấp Giấy xác nhận
 • Điều 6. Phí cấp Giấy xác nhận
 • Chương III KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Điều 7. Kiểm tra định kỳ
 • Điều 8. Kiểm tra đột xuất
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Sở Công Thương
 • Điều 10. Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 11. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
 • Điều 12. Trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU
 • Mẫu 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
 • Mẫu 02 DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Mẫu 03a: dành cho các tổ chức GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Mẫu 03b DANH SÁCH ĐƯỢC XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Mẫu 03c: dành cho các cá nhân GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 41/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 41/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 41/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 41/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 41/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật