Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 07/2019/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phùng Đức Tiến Ngày ban hành: 07/08/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THỨC ĂN THỦY SẢN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản.
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Tổng cục trưởng Tổng cục ...
 • QCVN 02 - 31 - 1: 2019/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA THỨC ĂN THỦY SẢN PHẦN 1: THỨC ĂN HỖN HỢP
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
 • 3. PHƯƠNG PHÁP THỬ
 • 4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • QCVN 02 - 31 - 2 : 2019/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA THỨC ĂN THỦY SẢN PHẦN 2: THỨC ĂN BỔ SUNG
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
 • 3. PHƯƠNG PHÁP THỬ
 • 4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • QCVN 02 - 31 - 3 : 2019/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA THỨC ĂN THỦY SẢN PHẦN 3: THỨC ĂN TƯƠI, SỐNG
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
 • 3. PHƯƠNG PHÁPTHỬ
 • 4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật