Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL

Tiêu đề: Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 06/2019/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện Ngày ban hành: 01/08/2019 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NỘI DUNG TRIỂN LÃM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2019.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Thủ trưởng các đơn vị có ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NỘI DUNG TRIỂN LÃM
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn của Hội đồng thẩm định
 • Điều 4. Nội dung thẩm định của Hội đồng thẩm định
 • Điều 5. Nguyên tắc và phương thức làm việc của Hội đồng thẩm định
 • Điều 6. Trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Hội đồng thẩm định
 • Điều 7. Thành lập, tổ chức phiên họp của Hội đồng thẩm định
 • Điều 8. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện
 • Mẫu số 01 PHIẾU GHI Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NỘI DUNG TRIỂN LÃM
 • Mẫu số 02 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm ... THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN ...
 • Mẫu số 03 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NỘI DUNG TRIỂN LÃM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật