Quyết định 26/2019/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 26/2019/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 26/2019/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 26/2019/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 15/08/2019 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 26/2019/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA ĐẾN HẾT NĂM 2020
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • Điều 4. Trách nhiệm thi hành
  • PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA ĐẾN HẾT NĂM 2020
  • I CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TỪ 65% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ LÊN
  • II CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC GIỮ TRÊN 50% ĐẾN DƯỚI 65% VỐN ĐIỀU LỆ
  • III CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TỪ 50% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ XUỐNG HOẶC KHÔNG NẮM GIỮ CỔ PHẦN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 26/2019/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 26/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 26/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 26/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 26/2019/QĐ-TTg

Đang cập nhật