Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu đặc thù phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương Số hiệu: 10/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển Ngày ban hành: 11/07/2019 Lĩnh vực: Tài chính
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật