Quyết định 1030/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1030/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1030/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1030/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 16/08/2019 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1030/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC BỘ TƯ PHÁP ĐẾN NĂM 2021 ...
  • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định ...
  • I. QUAN ĐIỂM
  • II. MỤC TIÊU
  • III. NỘI DUNG QUY HOẠCH
  • IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1030/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1030/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1030/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1030/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1030/QĐ-TTg

Đang cập nhật