Thông tư 14/2019/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 14/2019/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 14/2019/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 14/2019/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa Ngày ban hành: 16/08/2019 Lĩnh vực: Đất đai, Tài nguyên

Mục lục Thông tư 14/2019/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐO ĐẠC TRỰC TIẾP PHỤC VỤ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.
 • Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc ...
 • ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐO ĐẠC TRỰC TIẾP PHỤC VỤ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1:500, 1:1.000 VÀ ...
 • Phần I QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Phạm vi điều chỉnh: Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình ...
 • 2. Đối tượng áp dụng
 • 3. Cơ sở xây dựng định mức
 • 4. Quy định viết tắt
 • 5. Hệ số điều chỉnh chung do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết: Mức lao động khi phải ngừng nghỉ việc do ...
 • 6. Giải thích từ ngữ: Từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
 • 7. Nội dung Định mức kinh tế - kỹ thuật
 • 8. Diện tích trung bình một mảnh bản đồ địa hình trong hệ tọa độ quốc gia VN-2000
 • Phần II ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
 • Mục 1. LƯỚI KHỐNG CHẾ
 • 1. Định mức lao động
 • 2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm (điểm, km)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 14/2019/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 14/2019/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 14/2019/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 14/2019/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 14/2019/TT-BTNMT

Đang cập nhật