Thông tư 07/2019/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2019/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 07/2019/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 07/2019/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 16/08/2019 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 07/2019/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ...
 • QCVN 35:2019/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG ...
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 2.1. Chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật
 • 2.1.1. Tỷ lệ cuộc gọi thiết lập không thành công
 • 2.1.2. Độ chính xác ghi cước
 • 2.1.3. Tỷ lệ cuộc gọi bị tính cước, lập hóa đơn sai
 • 2.2. Chỉ tiêu chất lượng phục vụ
 • 2.2.1. Độ khả dụng của dịch vụ
 • 2.2.2. Sự cố đường dây thuê bao
 • 2.2.3.  Thời gian chờ sửa chữa sự cố đường dây thuê bao
 • 2.2.4. Thời gian thiết lập dịch vụ
 • 2.2.5. Khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ
 • 2.2.6. Hồi âm khiếu nại của khách hàng
 • 2.2.7. Dịch vụ trợ giúp khách hàng
 • 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2019/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 07/2019/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 07/2019/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 07/2019/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 07/2019/TT-BTTTT

Đang cập nhật