Nghị định 70/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 70/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Số hiệu: 70/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 23/08/2019 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc tuyển chọn
 • Chương II TUYỂN CHỌN VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG ...
 • Điều 4. Đối tượng tuyển chọn và thời gian phục vụ
 • Điều 5. Tiêu chuẩn tuyển chọn
 • Điều 6. Hồ sơ tuyển chọn
 • Điều 7. Trình tự tuyển chọn
 • Điều 8. Chế độ, chính sách
 • Điều 9. Chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp
 • Điều 10. Xuất ngũ
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG ...
 • Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 12. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ
 • Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 14. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận công dân thực hiện nghĩa vụ
 • Điều 15. Trách nhiệm của công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ
 • Điều 16. Xử lý vi phạm
 • Điều 17. Khiếu nại, tố cáo
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Điều 19. Trách nhiệm thi hành.
 • PHỤ LỤC MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 70/2019/NĐ-CP để xử lý: