Quyết định 575/QĐ-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 575/QĐ-TTCP

Tiêu đề: Quyết định 575/QĐ-TTCP năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 575/QĐ-TTCP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái Ngày ban hành: 21/08/2019 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 575/QĐ-TTCP năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH THANH TRA
 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng trong ngành ...
 • Điều 2. Văn phòng và Trung tâm Thông tin có trách nhiệm phối hợp với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh ...
 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH THANH TRA
 • PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH THANH TRA
 • PHẦN II NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH THANH TRA
 • 1. Thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ
 • 2. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể
 • 3. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân
 • 4. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể
 • 5. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen đột xuất của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 575/QĐ-TTCP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 575/QĐ-TTCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 575/QĐ-TTCP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 575/QĐ-TTCP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 575/QĐ-TTCP

Đang cập nhật