Nghị định 72/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 72/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng Số hiệu: 72/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 30/08/2019 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2010/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2010 VỀ LẬP ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, ...
 • 1. Sửa đổi, bổ sung như sau
 • 2. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 3. Sửa đổi, bổ sung như sau
 • 4. Bãi bỏ và tên bãi bỏ và phụ lục kèm theo.
 • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định ...
 • 1. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 2. Sửa đổi như sau:
 • 3. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 4. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 5. Sửa đổi như sau:
 • 6. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 7. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 8. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 9. Bãi bỏ bãi bỏ và phụ lục kèm theo.
 • Điều 3. Hiệu lực thi hành
 • Điều 4. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 5. Trách nhiệm thi hành.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 72/2019/NĐ-CP để xử lý: