Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

Tiêu đề: Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 Số hiệu: 56/2020/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 10/06/2020 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

 • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
 • 1. Sửa đổi, bổ sung các như sau;
 • 2. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 3. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 4. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của như sau:
 • 5. Sửa đổi, bổ sung tên điều và một số khoản của như sau:
 • 6. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 7. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 8. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của như sau:
 • 9. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 10. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Điều 20. Công nhận và đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp ...
 • 11. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 12. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của như sau:
 • 13. Bổ sung các điểm d, đ và e vào sau như sau:
 • 14. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 15. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 16. Bổ sung Điều 26a vào sau như sau:
 • 17. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 18. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 19. Sửa đổi, bổ sung các như sau:
 • 20. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 21. Bổ sung khoản 1a vào sau như sau:
 • 22. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 23. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 24. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của như sau:
 • 25. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của như sau:
 • 26. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của như sau:
 • 27. Bãi bỏ
 • 28. Thay thế cụm từ “cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” bằng cụm từ “cơ quan chuyên môn ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 để xử lý: