Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

Tiêu đề: Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 Số hiệu: 65/2020/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 19/06/2020 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

 • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
 • 1. Bổ sung khoản 1a vào sau như sau:
 • 2. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 3. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 4. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của như sau:
 • 5. Sửa đổi, bổ sung tên điều và bổ sung một số khoản vào như sau:
 • 6. Sửa đổi, bổ sung tên điều và bổ sung một khoản vào như sau:
 • 7. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của như sau:
 • 8. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của như sau:
 • 9. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 10. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 11. Bổ sung khoản 1a vào trước như sau:
 • 12. Bổ sung khoản 1a vào trước như sau:
 • 13. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 14. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 15. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 16. Thay cụm từ tại một số điều, khoản sau đây:
 • 17. Bỏ từ, cụm từ tại một số điều, khoản sau đây:
 • Điều 2. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 để xử lý: