Quyết định 2218/QĐ-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2218/QĐ-BTNMT

Tiêu đề: Quyết định 2218/QĐ-BTNMT năm 2019 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Số hiệu: 2218/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà Ngày ban hành: 30/08/2019 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 2218/QĐ-BTNMT năm 2019 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2994/QĐ-BTNMT ngày ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Thủ trưởng các cơ quan ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 1. Chức năng của Hội đồng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng
 • Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng
 • Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng
 • Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng
 • Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của các Phó Chủ tịch Hội đồng
 • Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của các Ủy viên Hội đồng
 • Điều 8. Chế độ làm việc của Hội đồng
 • Điều 9. Cơ quan giúp việc cho Hội đồng
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2218/QĐ-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2218/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2218/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2218/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2218/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật