Chỉ thị 12/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 12/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP do tỉnh Lào Cai ban hành Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Lê Ngọc Hưng Ngày ban hành: 12/08/2019 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 12/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 12/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 12/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 12/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 12/CT-UBND

Đang cập nhật