Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL

Tiêu đề: Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 07/2019/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện Ngày ban hành: 30/08/2019 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Đối tượng thi đua, khen thưởng
 • Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng
 • Điều 4. Quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác thi đua, khen thưởng
 • Điều 5. Quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
 • Điều 6. Khối thi đua, Cụm thi đua
 • Điều 7. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học
 • Chương II TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA; DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA
 • Điều 8. Hình thức và nội dung tổ chức phong trào thi đua
 • Điều 9. Đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua
 • Điều 10. Danh hiệu thi đua
 • Điều 11. Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua đối với cá nhân, cách thức xét tặng
 • Điều 12. Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cách thức xét tặng
 • Chương III HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG
 • Điều 13. Các loại hình khen thưởng
 • Điều 14. Các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước
 • Điều 15. Các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan, đơn ...
 • Điều 16. Tiêu chuẩn xét tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước
 • Điều 17. Tiêu chuẩn xét tặng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng và thủ ...
 • Chương IV THẨM QUYỀN, THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ TỔ ...
 • Điều 18. Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
 • Điều 19. Thẩm quyền đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
 • Điều 20. Hồ sơ đề nghị khen thưởng
 • Điều 21. Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng
 • Điều 22. Thủ tục xét khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng
 • Điều 23. Tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
 • Điều 24. Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng
 • Điều 25. Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng
 • Chương V HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG VÀ HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
 • Điều 26. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ
 • Điều 27. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
 • Điều 28. Hội đồng Sáng kiến cấp Bộ
 • Điều 29. Hội đồng Sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
 • Chương VI QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
 • Điều 30. Nguồn và mức trích Quỹ Thi đua, Khen thưởng
 • Điều 31. Quản lý và sử dụng Quỹ Thi đua, Khen thưởng
 • Điều 32. Trách nhiệm, mức thưởng và nguyên tắc tính tiền thưởng
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 33. Tổ chức thực hiện
 • Điều 34. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị tặng thưởng...........
 • Mẫu số 02 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét tặng………
 • Mẫu số 03 TRÍCH BIÊN BẢN HỌP Xét đề nghị tặng thưởng………
 • Mẫu số 04 TRÍCH BIÊN BẢN HỌP Về việc xét đề nghị tặng thưởng………….
 • Mẫu số 05 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG…………….
 • Mẫu số 06 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG (TRUY TẶNG) DANH HIỆU ANH HÙNG……………………
 • Mẫu số 07 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ KHEN………. (Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)
 • Mẫu số 08 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG....... (Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)
 • Mẫu số 09 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG) HUÂN CHƯƠNG……………
 • Mẫu số 10 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG)……….. (Về thành tích xuất sắc đột xuất trong ...
 • Mẫu số 11 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG…………
 • Mẫu số 12 BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng……………. (Áp dụng đối với tổ chức)
 • Mẫu số 13 BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng (truy tặng) ……………………… (Áp dụng đối với cá nhân)
 • Mẫu số 14 Bằng chứng nhận danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên ...
 • Mẫu số 15 Bằng chứng nhận danh hiệu: “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Tập thể Lao động tiên tiến”.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật