Quyết định 399/QĐ-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 399/QĐ-VKSTC

Tiêu đề: Quyết định 399/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định về quy trình, kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của Tòa án do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 399/QĐ-VKSTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Lê Minh Trí Ngày ban hành: 06/09/2019 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Quyết định 399/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định về quy trình, kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của Tòa án do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH, KỸ NĂNG KIỂM SÁT BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình, kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định giải ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm ...
 • QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH, KỸ NĂNG KIỂM SÁT BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc
 • Điều 4. Quy trình chung về kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự
 • Điều 5. Kỹ năng chung về kiểm sát bản án, quyết định
 • Chương II QUY TRÌNH, KỸ NĂNG KIỂM SÁT BẢN ÁN CỦA TÒA ÁN
 • Điều 6. Quy trình, kỹ năng kiểm sát bản án dân sự sơ thẩm
 • Chương TỔ CHỨC THI HÀNH TỔ CHỨC THI HÀNH TỔ CHỨC THI HÀNH TỔ CHỨC THI HÀNH
 • Điều 7. Quy trình, kỹ năng kiểm sát bản án dân sự phúc thẩm
 • Chương III QUY TRÌNH, KỸ NĂNG KIỂM SÁT QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN
 • Điều 8. Quy trình, kỹ năng kiểm sát quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự trong giai đoạn ...
 • Điều 9. Quy trình, kỹ năng kiểm sát quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự sau khi có quyết ...
 • Điều 10. Quy trình, kỹ năng kiểm sát quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm trong giai đoạn ...
 • Điều 11. Quy trình, kỹ năng kiểm sát quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm sau khi có quyết ...
 • Điều 12. Quy trình, kỹ năng kiểm sát quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự trong giai đoạn ...
 • Điều 13. Quy trình, kỹ năng kiểm sát quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự sau khi có quyết ...
 • Điều 14. Quy trình, kỹ năng kiểm sát quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
 • Điều 15. Quy trình, kỹ năng kiểm sát Quyết định giám đốc thẩm
 • Điều 16. Quy trình, kỹ năng kiểm sát Quyết định tái thẩm
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 399/QĐ-VKSTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 399/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 399/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 399/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật