Thông tư 60/2019/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 60/2019/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 60/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 30/08/2019 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 39/2015/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng ...
  • 2. Bãi bỏ ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  • Mẫu số 04/TGHQ THÔNG BÁO Về trị giá hải quan
  • Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • PHỤ LỤC I THAY THẾ PHỤ LỤC I BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 39/2015/TT-BTC NHƯ SAU:
  • PHỤ LỤC II PHỤ LỤC II BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 39/2015/TT-BTC ĐƯỢC BỔ SUNG NHƯ SAU:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 60/2019/TT-BTC để xử lý: