Thông tư 58/2019/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 58/2019/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 58/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 58/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 30/08/2019 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 58/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỞ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Các loại tài khoản của Kho bạc Nhà nước
 • Điều 4. Nơi mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước
 • Điều 5. Sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước
 • Điều 6. Quy trình đóng, mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước
 • Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Kho bạc Nhà nước
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA THỎA THUẬN VỀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC PHỐI HỢP THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THANH ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 58/2019/TT-BTC để xử lý: