Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 13/2019/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ Ngày ban hành: 30/08/2019 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC ỦY BAN NHÂN ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
  • Điều 3. Tiêu chuẩn chung của Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo
  • Điều 4. Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc sở giáo dục và đào tạo
  • Điều 5. Tiêu chuẩn chức danh Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo
  • Điều 6. Điều khoản áp dụng
  • Điều 7. Hiệu lực thi hành
  • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT

Đang cập nhật