Thông tư 36/2019/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 36/2019/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 36/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 36/2019/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công Ngày ban hành: 12/09/2019 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 36/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TUYẾN ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • PHỤ LỤC I DANH MỤC CÁC TUYẾN VẬN TẢI THỦY TỪ BỜ RA ĐẢO TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 36/2019/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 36/2019/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 36/2019/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 36/2019/TT-BGTVT

Đang cập nhật