Công văn 1314/BHXH-TCKT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1314/BHXH-TCKT

Tiêu đề: Công văn 1314/BHXH-TCKT năm 2019 về hướng dẫn chi trả, thanh quyết toán các chế độ bảo hiểm xã hội,trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng qua cơ quan bưu điện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 1314/BHXH-TCKT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương Ngày ban hành: 23/04/2019 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Công văn 1314/BHXH-TCKT năm 2019 về hướng dẫn chi trả, thanh quyết toán các chế độ bảo hiểm xã hội,trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng qua cơ quan bưu điện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

 • Số: 1314/BHXH-TCKT V/v hướng dẫn chi trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH, TCTN và quản lý người hưởng ...
 • A. Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp
 • I. Điều kiện để đảm bảo tổ chức chi trả của cơ quan bưu điện
 • II. Về thời gian chi trả
 • III. Các thủ tục hành chính liên quan đến người hưởng
 • IV. Chuyển kinh phí cho cơ quan bưu điện:
 • V. Tổ chức chi trả của cơ quan bưu điện
 • VI. Thanh quyết toán giữa cơ quan bưu điện và cơ quan bảo hiểm xã hội
 • B. Quản lý người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng
 • C. Lưu trữ chứng từ chi trả
 • D. Tổ chức thực hiện
 • I. Ký Hợp đồng tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, quản lý người hưởng và ...
 • II. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1314/BHXH-TCKT để xử lý:

Tin tức về Công văn 1314/BHXH-TCKT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1314/BHXH-TCKT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1314/BHXH-TCKT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1314/BHXH-TCKT

Đang cập nhật