Quyết định 1288/QĐ-LĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1288/QĐ-LĐTBXH

Tiêu đề: Quyết định 1288/QĐ-LĐTBXH năm 2019 bổ sung Danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Số hiệu: 1288/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Tấn Dũng Ngày ban hành: 11/09/2019 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1288/QĐ-LĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1288/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1288/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1288/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1288/QĐ-LĐTBXH

Đang cập nhật