Thông tư 07/2019/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2019/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 07/2019/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Văn Tùng Ngày ban hành: 26/07/2019 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 23/2013/TT-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ ...
  • 1. Sửa đổi, bổ sung như sau:
  • 2. Sửa đổi, bổ sung như sau:
  • 3. Sửa đổi, bổ sung như sau:
  • 4. Sửa đổi, bổ sung như sau:
  • 5. Sửa đổi, bổ sung như sau:
  • Điều 2. Điều khoản thi hành
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2019/TT-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 07/2019/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 07/2019/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 07/2019/TT-BKHCN

Đang cập nhật