Quyết định 4293/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4293/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 4293/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu hướng dẫn chẩn đoán, kết luận giám định pháp y tâm thần đối với 70 bệnh/rối loạn tâm thần và hành vi thường gặp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 4293/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn Ngày ban hành: 19/09/2019 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 4293/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu hướng dẫn chẩn đoán, kết luận giám định pháp y tâm thần đối với 70 bệnh/rối loạn tâm thần và hành vi thường gặp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN ĐỐI VỚI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu hướng dẫn chẩn đoán, kết luận giám định pháp y tâm ...
 • Điều 2. Tài liệu hướng dẫn chẩn đoán, kết luận giám định pháp y tâm thần đối với 70 bệnh/rối loạn tâm ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
 • Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Viện trưởng Viện Pháp ...
 • TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN 70 BỆNH/RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ HÀNH VI ...
 • MẤT TRÍ ALZHEIMER (F00)
 • MẤT TRÍ TRONG BỆNH MẠCH MÁU (F01)
 • MẤT TRÍ TRONG BỆNH HUNTINGTON (F02.2)
 • MẤT TRÍ TRONG BỆNH SUY GIẢM MIỄN DỊCH DO VI RÚT Ở NGƯỜI (HIV) (F02.4)
 • HỘI CHỨNG QUÊN THỰC TỔN KHÔNG DO RƯỢU VÀ CÁC CHẤT TÁC ĐỘNG TÂM THẦN (F04)
 • CÁC ẢO GIÁC THỰC TỔN (F06.0)
 • RỐI LOẠN HOANG TƯỞNG THỰC TỔN (F06.2)
 • CÁC RỐI LOẠN KHÍ SẮC (CẢM XÚC) THỰC TỔN (F06.3)
 • RỐI LOẠN LO ÂU THỰC TỔN (F06.4)
 • RỐI LOẠN CẢM XÚC KHÔNG ỔN ĐỊNH (SUY NHƯỢC) THỰC TỔN (F06.6)
 • RỐI LOẠN NHÂN CÁCH THỰC TỔN (F07.0)
 • HỘI CHỨNG SAU CHẤN ĐỘNG NÃO (F07.2)
 • RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ HÀNH VI DO SỬ DỤNG RƯỢU VÀ CÁC CHẤT CÓ THUỐC PHIỆN (F10, F11)
 • HỘI CHỨNG NGHIỆN RƯỢU (F10.2)
 • TRẠNG THÁI CAI RƯỢU (F10.3)
 • TRẠNG THÁI CAI RƯỢU VỚI MÊ SẢNG (F10.4)
 • RỐI LOẠN LOẠN THẦN DO SỬ DỤNG RƯỢU (F10.5)
 • RỐI LOẠN LOẠN THẦN DI CHỨNG VÀ KHỞI PHÁT MUỘN DO SỬ DỤNG RƯỢU (F10.7)
 • HỘI CHỨNG NGHIỆN CÁC CHẤT CÓ THUỐC PHIỆN (F11.2)
 • TRẠNG THÁI CAI CÁC CHẤT CÓ THUỐC PHIỆN (F11.3)
 • RỐI LOẠN LOẠN THẦN DO SỬ DỤNG CÁC CHẤT CÓ THUỐC PHIỆN (F11.5)
 • RỐI LOẠN LOẠN THẦN DI CHỨNG VÀ KHỞI PHÁT MUỘN DO SỬ DỤNG CÁC CHẤT CÓ THUỐC PHIỆN (F11.7)
 • RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ HÀNH VI DO SỬ DỤNG CÁC CHẤT GÂY ẢO GIÁC (F16)
 • CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ HÀNH VI DO SỬ DỤNG NHIỀU LOẠI MA TÚY VÀ SỬ DỤNG CÁC CHẤT TÁC ĐỘNG TÂM THẦN KHÁC ...
 • BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT (F20)
 • BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT THỂ PARANOID (F20.0)
 • BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT THỂ THANH XUÂN (F20.1)
 • BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT THỂ KHÔNG BIỆT ĐỊNH (F20.3)
 • BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT THỂ TRẦM CẢM SAU PHÂN LIỆT (F20.4)
 • BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT THỂ DI CHỨNG (F20.5)
 • BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT THỂ ĐƠN THUẦN (F20.6)
 • RỐI LOẠN TÂM THẦN PHÂN LIỆT (F21)
 • RỐI LOẠN HOANG TƯỞNG (F22.0)
 • RỐI LOẠN LOẠN THẦN CẤP (F23)
 • RỐI LOẠN LOẠN THẦN CẤP ĐA DẠNG KHÔNG CÓ TRIỆU CHỨNG CỦA TÂM THẦN PHÂN LIỆT (F23.0)
 • RỐI LOẠN LOẠN THẦN CẤP GIỐNG PHÂN LIỆT (F23.2)
 • CÁC RỐI LOẠN LOẠN THẦN CẤP KHÁC CHỦ YẾU HOANG TƯỞNG (F23.3)
 • RỐI LOẠN PHÂN LIỆT CẢM XÚC (F25)
 • RỐI LOẠN PHÂN LIỆT CẢM XÚC LOẠI HƯNG CẢM (F25.0)
 • RỐI LOẠN PHÂN LIỆT CẢM XÚC LOẠI TRẦM CẢM (F25.1)
 • RỐI LOẠN PHÂN LIỆT CẢM XÚC LOẠI HỖN HỢP (F25.2)
 • GIAI ĐOẠN HƯNG CẢM (F30)
 • HƯNG CẢM KHÔNG CÓ CÁC TRIỆU CHỨNG LOẠN THẦN (F30.1)
 • HƯNG CẢM CÓ CÁC TRIỆU CHỨNG LOẠN THẦN (F30.2)
 • RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC (F31)
 • RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC, HIỆN TẠI GIAI ĐOẠN HƯNG CẢM NHẸ (F31.0)
 • RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC, HIỆN TẠI GIAI ĐOẠN HƯNG CẢM KHÔNG CÓ CÁC TRIỆU CHỨNG LOẠN THẦN (F31.1)
 • RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC, HIỆN TẠI GIAI ĐOẠN HƯNG CẢM CÓ CÁC TRIỆU CHỨNG LOẠN THẦN (F31.2)
 • RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC, HIỆN TẠI GIAI ĐOẠN TRẦM CẢM NHẸ HOẶC VỪA (F31.3)
 • RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC, HIỆN TẠI GIAI ĐOẠN TRẦM CẢM NẶNG KHÔNG CÓ CÁC TRIỆU CHỨNG LOẠN THẦN (F31 ...
 • RỐI LOẠN CẢM XÚC LƯỠNG CỰC, HIỆN TẠI GIAI ĐOẠN TRẦM CẢM NẶNG CÓ CÁC TRIỆU CHỨNG LOẠN THẦN (F31.5)
 • GIAI ĐOẠN TRẦM CẢM (F32)
 • GIAI ĐOẠN TRẦM CẢM NẶNG KHÔNG CÓ CÁC TRIỆU CHỨNG LOẠN THẦN (F32.2)
 • GIAI ĐOẠN TRẦM CẢM NẶNG KÈM THEO CÁC TRIỆU CHỨNG LOẠN THẦN (F32.3)
 • RỐI LOẠN TRẦM CẢM TÁI DIỄN HIỆN TẠI GIAI ĐOẠN NHẸ (F33.0)
 • RỐI LOẠN TRẦM CẢM TÁI DIỄN HIỆN TẠI GIAI ĐOẠN VỪA (F33.1)
 • RỐI LOẠN TRẦM CẢM TÁI DIỄN HIỆN TẠI GIAI ĐOẠN NẶNG KHÔNG CÓ TRIỆU CHỨNG LOẠN THẦN (F33.2)
 • RỐI LOẠN TRẦM CẢM TÁI DIỄN HIỆN TẠI GIAI ĐOẠN NẶNG CÓ CÁC TRIỆU CHỨNG LOẠN THẦN (F33.3)
 • LOẠN KHÍ SẮC (F34.1)
 • RỐI LOẠN HỖN HỢP LO ÂU VÀ TRẦM CẢM (F41.2)
 • PHẢN ỨNG VỚI STRESS CẤP (F42.0)
 • RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (F43.1)
 • CÁC RỐI LOẠN SỰ THÍCH ỨNG (F43.2)
 • TÂM CĂN SUY NHƯỢC (F48.0)
 • RỐI LOẠN NHÂN CÁCH PARANOID (F60.0)
 • RỐI LOẠN NHÂN CÁCH DẠNG PHÂN LIỆT (F60.1)
 • RỐI LOẠN NHÂN CÁCH CHỐNG XÃ HỘI (F60.2)
 • RỐI LOẠN NHÂN CÁCH CẢM XÚC KHÔNG ỔN ĐỊNH (F60.3)
 • BỆNH CHẬM PHÁT TRIỂN TÂM THẦN (F70 F79)
 • BỆNH ĐỘNG KINH (G40)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4293/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4293/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4293/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4293/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4293/QĐ-BYT

Đang cập nhật