Văn bản khác 215/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 215/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 215/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” do tỉnh Yên Bái ban hành Số hiệu: 215/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Chiến Thắng Ngày ban hành: 21/08/2019 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Kế hoạch 215/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” do tỉnh Yên Bái ban hành

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG NGÀY 25/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG ...
 • I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 • 1. Mục đích
 • 2. Yêu cầu
 • II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
 • III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 • 1. Công an tỉnh
 • 2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Yên Bái
 • 3. Sở Tư pháp
 • 4. Sở Thông tin và Truyền thông
 • 5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 7. Sở Tài chính
 • 8. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ
 • 9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh
 • 10. Đề nghị Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
 • 11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu ...
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 215/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 215/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 215/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 215/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 215/KH-UBND

Đang cập nhật