Văn bản khác 94/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 94/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2019 về phát triển kinh tế tập thể năm 2020 tỉnh Thái Bình Số hiệu: 94/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Khắc Thận Ngày ban hành: 13/09/2019 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2019 về phát triển kinh tế tập thể năm 2020 tỉnh Thái Bình

  • KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2020 TỈNH THÁI BÌNH.
  • Phần thứ nhất ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2019
  • I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ.
  • II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ.
  • III. CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN.
  • IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.
  • Phần thứ hai KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2020
  • I. MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2020.
  • II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2020.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 94/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 94/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 94/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 94/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 94/KH-UBND

Đang cập nhật