Văn bản khác 992/KH-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 992/KH-BGDĐT

Tiêu đề: Kế hoạch 992/KH-BGDĐT năm 2019 về tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 992/KH-BGDĐT Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ Ngày ban hành: 27/09/2019 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Kế hoạch 992/KH-BGDĐT năm 2019 về tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT GIÁO DỤC
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG
  • 1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến
  • 2. Phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện, kết quả đầu ra
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 992/KH-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 992/KH-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 992/KH-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 992/KH-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 992/KH-BGDĐT

Đang cập nhật