Công văn 3639/BHXH-CNTT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 3639/BHXH-CNTT

Tiêu đề: Công văn 3639/BHXH-CNTT năm 2019 về tạo lập biên bản Giám định y khoa do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 3639/BHXH-CNTT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn Ngày ban hành: 27/09/2019 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Công văn 3639/BHXH-CNTT năm 2019 về tạo lập biên bản Giám định y khoa do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  • Số: 3639/BHXH-CNTT V/v tạo lập biên bản Giám định y khoa
  • PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN TẠO LẬP BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH Y KHOA
  • 1. Tạo lập Biên bản giám định y khoa
  • 2. Sửa, xóa Biên bản giám định y khoa
  • 3. Danh mục
  • 4. Quản trị hệ thống
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 3639/BHXH-CNTT để xử lý:

Phân tích chính sách về Công văn 3639/BHXH-CNTT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 3639/BHXH-CNTT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 3639/BHXH-CNTT

Đang cập nhật