Thông tư 11/2019/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 11/2019/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 11/2019/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 11/2019/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Lê Vĩnh Tân Ngày ban hành: 30/09/2019 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 11/2019/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  • THÔNG TƯ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
  • Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 11/2019/TT-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư 11/2019/TT-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 11/2019/TT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 11/2019/TT-BNV

Đang cập nhật