Thông báo 1131/TB-QLCL

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 1131/TB-QLCL

Tiêu đề: Thông báo 1131/TB-QLCL năm 2019 về danh sách đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Cục Quản lý chất lượng ban hành Số hiệu: 1131/TB-QLCL Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng Người ký: Mai Văn Trinh Ngày ban hành: 04/10/2019 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông báo 1131/TB-QLCL năm 2019 về danh sách đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Cục Quản lý chất lượng ban hành

  • THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ PHẢI DỪNG TỔ CHỨC KIỂM TRA, SÁT HẠCH, CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ VÀ CHỨNG ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 1131/TB-QLCL để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông báo 1131/TB-QLCL

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 1131/TB-QLCL

Đang cập nhật