Quyết định 2387/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2387/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2387/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Số hiệu: 2387/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh Ngày ban hành: 16/07/2019 Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 2387/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG GIỮA SỞ Y TẾ VÀ ...
 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 03 (ba) thủ tục hành chính liên ...
 • Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và các cơ quan, đơn ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế 03 thủ tục hành chính có số thứ tự ...
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp ...
 • DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG GIỮA SỞ Y TẾ VÀ UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG (LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH)
 • PHẦN II NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG (LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH)
 • 1. Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
 • 2. Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
 • 3. Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2387/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2387/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2387/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2387/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2387/QĐ-UBND

Đang cập nhật