Quyết định 4602/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4602/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 4602/QĐ-BYT hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và phân công kiểm tra chéo của Bệnh viên y học cổ truyền năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 4602/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn Ngày ban hành: 04/10/2019 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 4602/QĐ-BYT hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và phân công kiểm tra chéo của Bệnh viên y học cổ truyền năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN, KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH, ...
 • Điều 1. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y ...
 • Điều 2. Nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế của các ...
 • Điều 3. Trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh ...
 • Điều 4. Thành viên đoàn kiểm tra, đánh giá
 • Điều 5. Thời gian kiểm tra, đánh giá
 • Điều 6. Báo cáo quá trình thực hiện
 • Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành; các quy định khác trái với các quy định tại ...
 • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC II DANH SÁCH PHÂN CÔNG BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM ...
 • PHỤ LỤC I HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN, KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN ...
 • I. Mục đích kiểm tra, đánh giá
 • II. Đối tượng áp dụng
 • III. Hướng dẫn mẫu báo cáo, nội dung thông tin và số liệu
 • IV. Hướng dẫn nội dung đánh giá chất lượng bệnh viện
 • V. Hướng dẫn tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá
 • VI. Trình tự kiểm tra, đánh giá
 • VII. Nhập số liệu và nộp kết quả báo cáo
 • VIII. Công nhận, xếp loại và công bố kết quả
 • IX. Triển khai thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4602/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4602/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4602/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4602/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4602/QĐ-BYT

Đang cập nhật