Quyết định 458/QĐ-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 458/QĐ-VKSTC

Tiêu đề: Quyết định 458/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 458/QĐ-VKSTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Lê Minh Trí Ngày ban hành: 04/10/2019 Lĩnh vực: Dân sự, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Quyết định 458/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN THAM GIA PHIÊN TÒA DÂN SỰ SƠ THẨM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm ...
 • QUY ĐỊNH VỀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN THAM GIA PHIÊN TÒA DÂN SỰ SƠ THẨM
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc hoạt động
 • Điều 4. Phân công, thay đổi Kiểm sát viên, người nghiên cứu hồ sơ
 • Chương II HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN TRƯỚC PHIÊN TÒA DÂN SỰ SƠ THẨM
 • Điều 5. Các hoạt động của Kiểm sát viên trước phiên tòa
 • Điều 6. Kiểm sát Quyết định đưa vụ án ra xét xử
 • Điều 7. Nghiên cứu hồ sơ vụ án
 • Điều 8. Kiểm sát việc thụ lý vụ án
 • Điều 9. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng
 • Điều 10. Nghiên cứu yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập, ý kiến khác của đương sự
 • Điều 11. Kiểm sát việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn ...
 • Điều 12. Kiểm sát việc tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa ...
 • Điều 13. Kiểm sát việc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của Tòa án; yêu cầu Tòa án xác minh, thu ...
 • Điều 14. Kiểm sát việc lấy lời khai, đối chất
 • Điều 15. Kiểm sát việc trưng cầu giám định
 • Điều 16. Kiểm sát việc định giá tài sản, thẩm định giá tài sản
 • Điều 17. Kiểm sát việc xem xét, thẩm định tại chỗ
 • Điều 18. Kiểm sát việc ủy thác thu thập chứng cứ
 • Điều 19. Xây dựng báo cáo và báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ vụ án
 • Điều 20. Xây dựng dự kiến diễn biến tại phiên tòa, dự kiến câu hỏi
 • Điều 21. Xây dựng dự thảo bài phát biểu
 • Điều 22. Xây dựng hồ sơ kiểm sát; chuyển trả hồ sơ vụ án cho Tòa án
 • Điều 23. Kiểm sát quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết ...
 • Chương III HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TÒA DÂN SỰ SƠ THẨM
 • Điều 24. Các hoạt động của Kiểm sát viên tại phiên tòa
 • Điều 25. Theo dõi và ghi chép diễn biến phiên toà
 • Điều 26. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa
 • Điều 27. Kiểm sát việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu tại phiên tòa
 • Điều 28. Kiểm sát việc Hội đồng xét xử chấp nhận tài liệu, chứng cứ được giao nộp tại phiên tòa; công ...
 • Điều 29. Hỏi và kiểm sát việc hỏi, tranh luận, đối đáp
 • Điều 30. Kiểm sát việc tạm ngừng, hoãn phiên tòa
 • Điều 31. Kiểm sát việc ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa
 • Điều 32. Kiểm sát quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án
 • Điều 33. Kiểm sát việc Hội đồng xét xử áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời tại phiên ...
 • Điều 34. Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa
 • Điều 35. Kiểm sát việc nghị án, tuyên án và kiểm tra biên bản phiên tòa
 • Chương IV HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN SAU PHIÊN TÒA DÂN SỰ SƠ THẨM
 • Điều 36. Các hoạt động của Kiểm sát viên sau phiên tòa
 • Điều 37. Gửi bài phát biểu, báo cáo kết quả xét xử
 • Điều 38. Kiểm sát việc giao, gửi bản án, quyết định
 • Điều 39. Kiểm sát bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án
 • Điều 40. Hoàn thiện, lưu hồ sơ kiểm sát
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 41. Hiệu lực thi hành
 • Điều 42. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Điều 43. Sửa đổi, bổ sung Quy định
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 458/QĐ-VKSTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 458/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 458/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 458/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 458/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật