Quyết định 1270/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1270/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1270/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1270/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 03/10/2019 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Quyết định 1270/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 76/NQ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2018 CỦA ...
  • Điều 1. Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính ...
  • 1. Mục đích, yêu cầu:
  • 2. Nội dung kế hoạch
  • 3. Tổ chức thực hiện
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc ...
  • PHỤ LỤC CÁC NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1270/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1270/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1270/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1270/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1270/QĐ-TTg

Đang cập nhật