Công văn 1527/BGDĐT-CNTT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1527/BGDĐT-CNTT

Tiêu đề: Công văn 1527/BGDĐT-CNTT năm 2018 về triển khai thu thập dữ liệu đội ngũ cho cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 1527/BGDĐT-CNTT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Phúc Ngày ban hành: 17/04/2018 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Công văn 1527/BGDĐT-CNTT năm 2018 về triển khai thu thập dữ liệu đội ngũ cho cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • Số: 1527/BGDĐT-CNTT V/v triển khai thu thập dữ liệu đội ngũ cho CSDL toàn ngành về GDĐT
 • 1. Dữ liệu về trường, lớp, đội ngũ của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông hoàn thành và báo cáo trước ...
 • 2. Dữ liệu về học sinh của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông hoàn thành và báo cáo trước ngày 30/6 ...
 • HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 • 1. Tổng quan về phần mềm cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo
 • 2. Quy trình chi tiết về triển khai thu thập và tổng hợp dữ liệu tại mỗi cấp
 • 3. Tài khoản quản lý và sử dụng phần mềm
 • 4. Hướng dẫn sử dụng hệ thống
 • 5. Thông tin hỗ trợ triển khai
 • PHIẾU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN
 • HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1527/BGDĐT-CNTT để xử lý:

Tin tức về Công văn 1527/BGDĐT-CNTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1527/BGDĐT-CNTT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1527/BGDĐT-CNTT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1527/BGDĐT-CNTT

Đang cập nhật