Quyết định 1671/QĐ-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1671/QĐ-BTTTT

Tiêu đề: Quyết định 1671/QĐ-BTTTT năm 2019 về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam trực thuộc Cục An toàn thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 1671/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 10/10/2019 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1671/QĐ-BTTTT năm 2019 về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam trực thuộc Cục An toàn thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ỨNG CỨU ...
  • Điều 1. Vị trí, chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Điều 5. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1671/QĐ-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1671/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1671/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1671/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1671/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật