Quyết định 1836/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1836/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 1836/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải Số hiệu: 1836/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Nhật Ngày ban hành: 04/10/2019 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1836/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI THUỘC PHẠM ...
  • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt ...
  • PHỤ LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1836/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1836/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1836/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1836/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1836/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật