Công văn 9064/VPCP-QHĐP

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 9064/VPCP-QHĐP

Tiêu đề: Công văn 9064/VPCP-QHĐP năm 2019 về thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37 do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 9064/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng Ngày ban hành: 07/10/2019 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Công văn 9064/VPCP-QHĐP năm 2019 về thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37 do Văn phòng Chính phủ ban hành

 • Số: 9064/VPCP-QHĐP V/v thực hiện kết luận của UBTVQH tại PH thứ 37
 • 1. Về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)
 • 2. Về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)
 • 3. Về dự án Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
 • 4. Về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)
 • 5. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 • 6. Về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 • 7. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
 • 8. Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ...
 • 9. Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 • 10. Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp
 • 11. Về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp của người ...
 • 12. Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc ...
 • 13. Việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len ...
 • 14. Về kết luận không ban hành Nghị quyết của Quốc hội về quản lý, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, ...
 • 15. Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
 • 16. Các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành ...
 • 17. Báo cáo của Chính phủ
 • 18. Việc ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về ...
 • 19. Dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh ...
 • 20. Việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 9064/VPCP-QHĐP để xử lý:

Tin tức về Công văn 9064/VPCP-QHĐP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 9064/VPCP-QHĐP

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 9064/VPCP-QHĐP

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 9064/VPCP-QHĐP

Đang cập nhật