Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Số hiệu: 43/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt Ngày ban hành: 09/10/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHẠM VI VÙNG PHỤ CẬN ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2019.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc ...
 • QUY ĐỊNH PHẠM VI VÙNG PHỤ CẬN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi
 • Điều 4. Nguyên tắc áp dụng đối với vùng phụ cận
 • Điều 5. Cắm mốc chỉ giới bảo vệ công trình thủy lợi
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành
 • Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã
 • Điều 8. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác công trình thủy lợi
 • Điều 9. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 43/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật