Thông tư 71/2019/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 71/2019/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 71/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 116/2012/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương, Thông tư 135/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính vi mô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 71/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 08/10/2019 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 71/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 116/2012/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương, Thông tư 135/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính vi mô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 116/2012/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2012 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CHÍNH ...
  • Điều 1. Bãi bỏ các Thông tư sau:
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 71/2019/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 71/2019/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 71/2019/TT-BTC

Án lệ về Thông tư 71/2019/TT-BTC

Đang cập nhật