Thông tư 18/2019/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 18/2019/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 18/2019/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 30/09/2019 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ CỦA LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc chung
 • Chương II HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ NHỮNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC LÀM TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ
 • Điều 4. Hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường
 • Điều 5. Trách nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ
 • Điều 6. Những việc không được làm trong hoạt động công vụ
 • Chương III CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ...
 • Điều 7. Các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa đối với vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ
 • Điều 8. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa đối với vi phạm pháp luật ...
 • Điều 9. Xử lý kỷ luật đối với công chức vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ
 • Điều 10. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khi xem xét xử lý kỷ luật
 • Điều 11. Các biện pháp xử lý khác đối với công chức bị kỷ luật
 • Chương IV CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ
 • Điều 12. Chế độ trách nhiệm của công chức lãnh đạo
 • Điều 13. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hoặc miễn xem xét chế độ trách nhiệm đối với công chức lãnh đạo
 • Điều 14. Xử lý kỷ luật về chế độ trách nhiệm của công chức lãnh đạo
 • Chương V KHEN THƯỞNG VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ
 • Điều 15. Nguyên tắc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân của cơ quan Quản lý thị trường có thành tích ...
 • Điều 16. Công tác khen thưởng đối với tập thể, cá nhân của cơ quan Quản lý thị trường có thành tích trong ...
 • Điều 17. Thực hiện chế độ ưu đãi đối với công chức bị thương hoặc hy sinh trong khi thực hiện hoạt động ...
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Tổ chức thực hiện
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU SỔ NHẬT KÝ CÔNG TÁC CỦA QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 18/2019/TT-BCT để xử lý: