Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2019 về Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum Số hiệu: 39/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng Ngày ban hành: 24/09/2019 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2019 về Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum

 • NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TỈNH KON TUM
 • Điều 1. Thông qua báo cáo dự kiến Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum (có ...
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TỈNH KON TUM
 • A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019
 • I. Đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 và ước thực ...
 • lI. Khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công ...
 • III. Giải pháp chỉ đạo triển khai kế hoạch trong các tháng còn lại của năm 2019
 • B. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020
 • 1. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công năm 2020
 • II. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020
 • 1. Mục tiêu
 • 2. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2020
 • 3. Dự kiến danh mục và bố trí vốn đầu tư công cho từng dự án kế hoạch đầu tư công năm 2020
 • III. Một số kiến nghị đề xuất:
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BIỂU KÈM THEO
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 39/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Đang cập nhật