Quyết định 2830/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2830/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2830/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” giữa cơ quan Nhà nước và Công ty Điện lực Bình Định trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Định Số hiệu: 2830/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng Ngày ban hành: 15/08/2019 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp

Mục lục Quyết định 2830/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” giữa cơ quan Nhà nước và Công ty Điện lực Bình Định trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bình Định

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG” GIỮA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ...
 • Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông ...
 • Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên ...
 • QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG” GIỮA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc phối hợp liên thông
 • Chương II QUY TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CÁC THỦ TỤC TRONG ĐẦU TƯ CẤP ĐIỆN CHUYÊN DÙNG
 • Điều 3. Quy định thực hiện
 • Điều 4. Trình tự, thủ tục thực hiện
 • Điều 5. Trách nhiệm thực hiện các thủ tục
 • Điều 6. Công tác phối hợp giữa Công ty Điện lực Bình Định và cơ quan Nhà nước
 • Chương III THIẾT LẬP CƠ CHẾ MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG VÀ GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • Điều 7. Quy định cơ chế một cửa điện tử
 • Điều 8. Giám sát tiến độ thực hiện
 • Chương IV QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
 • Điều 9. Quy định công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ
 • Điều 10. Chế độ báo cáo
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Trách nhiệm thực hiện
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP DO ĐIỆN LỰC ĐẦU TƯ
 • PHỤ LỤC 2 QUI TRÌNH CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP DO KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ
 • PHỤ LỤC 3 THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN THỰC HIỆN, CƠ QUAN THỰC HIỆN, CÁC BIỂU MẪU QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TỪNG ...
 • MẪU SỐ 1 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ MUA ĐIỆN QUA TRẠM BIẾN ÁP
 • MẪU SỐ 2 THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU NỐI CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
 • MẪU SỐ 3 NỘI DUNG BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH HỢP PHẦN QUY HOẠCH
 • MẪU SỐ 4 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 • MẪU SỐ 5 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO ...
 • MẪU SỐ 6 NỘI DUNG KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2830/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2830/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2830/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2830/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2830/QĐ-UBND

Đang cập nhật