Thông tư 38/2019/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 38/2019/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 38/2019/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ Ngày ban hành: 08/10/2019 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 12/2017/TT-BGTVT NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ ...
 • Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 1
 • Phụ lục 22 MẪU TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
 • PHỤ LỤC 2
 • Phụ lục 23 CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TẬP HUẤN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE
 • PHỤ LỤC 3
 • Phụ lục 24 MẪU GIẤY XÁC NHẬN
 • PHỤ LỤC 4
 • Phụ lục 25 MẪU TRANG PHỤC CỦA SÁT HẠCH VIÊN
 • PHỤ LỤC 5
 • Phụ lục 15B MẪU BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ SÁT HẠCH LÁI XE
 • PHỤ LỤC 6
 • Phụ lục 17 MẪU GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
 • PHỤ LỤC 7
 • Phụ lục 26 MẪU BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ CÔNG TÁC SÁT HẠCH LÁI XE
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 38/2019/TT-BGTVT để xử lý: