Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Số hiệu: 24/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời Ngày ban hành: 16/10/2019 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 24/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật