Quyết định 700/QĐ-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 700/QĐ-TTCP

Tiêu đề: Quyết định 700/QĐ-TTCP năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ Số hiệu: 700/QĐ-TTCP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái Ngày ban hành: 09/10/2019 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 700/QĐ-TTCP năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

 • QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO THUỘC PHẠM VI ...
 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký. Bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính ...
 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ
 • PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • 1. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ
 • PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • 1. Thủ tục giải quyết tố cáo tại cơ quan Trung ương
 • 2. Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
 • 3. Giải quyết tố cáo tại cấp huyện
 • 4. Giải quyết tố cáo tại cấp xã
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 700/QĐ-TTCP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 700/QĐ-TTCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 700/QĐ-TTCP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 700/QĐ-TTCP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 700/QĐ-TTCP

Đang cập nhật