Thông tư 39/2019/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 39/2019/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 39/2019/TT-BGTVT quy định về trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 39/2019/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Nhật Ngày ban hành: 15/10/2019 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 39/2019/TT-BGTVT quy định về trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ PHƯƠNG TIỆN, THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN, ĐẢM NHIỆM CHỨC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ PHƯƠNG TIỆN VÀ THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
 • Mục 1. TRÁCH NHIỆM CHUNG CỦA CHỦ PHƯƠNG TIỆN VÀ THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
 • Điều 4. Trách nhiệm của chủ phương tiện và tổ chức, cá nhân thuê phương tiện
 • Điều 5. Trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 • Mục 2. TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ THEO CHỨC DANH THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
 • Điều 6. Thuyền trưởng
 • Điều 7. Thuyền phó
 • Điều 8. Thủy thủ
 • Điều 9. Máy trưởng
 • Điều 10. Máy phó
 • Điều 11. Thợ máy
 • Điều 12. Người lái phương tiện
 • Điều 13. Thuyền viên tập sự
 • Chương III ĐẢM NHIỆM CHỨC DANH THUYỀN VIÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
 • Điều 14. Đảm nhiệm chức danh thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 • Điều 15. Bố trí chức danh thuyền viên
 • Chương IV QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH BIÊN AN TOÀN TỐI THIỂU TRÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
 • Điều 16. Định biên
 • Điều 17. Phân nhóm phương tiện
 • Điều 18. Biểu định biên thuyền viên
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 39/2019/TT-BGTVT để xử lý: